Thailand Textiles Tag สัญลักษณ์ของแบรนด์สิ่งทอคุณภาพ

สิ่งทอไทยเป็นภูมิปัญญาที่สั่งสมและส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น ผลิตภัณฑ์สิ่งทอของไทยจึงได้รับการยอมรับจากทั่วทุกมุมโลกทั้งในด้านคุณภาพและความคิดสร้างสรรค์ที่ถ่ายทอดผ่านลวดลายของสิ่งทอ เพื่อให้สิ่งทอยังคงคุณภาพและได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอย่างเหมาะสมทางกรมอุตสาหกรรม โดยกองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์จึงได้จัดกิจกรรม พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอเข้าสู่มาตรฐานอุตสาหกรรมขึ้น ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์สิ่งทอไทย ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ จนถึงปลายน้ำ โดยมีสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอเป็นที่ปรึกษาโครงการ เพื่อให้สามารถพัฒนาคุณภาพของสิ่งทอและสร้างมาตรฐานให้กับผลิตภัณฑ์สิ่งทอไทย
 
ตราเครื่องหมาย Thailand Textiles Tag จึงเป็นสัญลักษณ์รับรองผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่ผลิตในประเทศไทยและได้รับการพัฒนาคุณภาพโดยผ่านการตรวจสอบตามหลักเกณฑ์มาตรฐานสากล แบรนด์ที่ได้รับการรับรองนี้ต้องผ่านกระบวนการพิจารณาว่าวัตถุดิบที่ใช้และกระบวนการผลิตล้วนเกิดขึ้นในประเทศไทย (Made in Thailand) และได้รับการรับรองคุณภาพของเนื้อผ้า ความคงทนของสีและความปลอดภัยจากสารเคมีตกค้างว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐานสากล เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้ผลิตสินค้าสิ่งทอไทยและสินค้าไลฟ์สไตล์ที่มีสิ่งทอเป็นองค์ประกอบ เร่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ
 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอให้ได้มาตรฐานสากลนอกจากจะช่วยสร้างโอกาสในการแข่งขันทั้งตลาดภายในและต่างประเทศแล้ว ยังช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคภายใต้มาตรฐานสินค้าไทย ทำให้ผู้บริโภคเห็นถึงความแตกต่างของลักษณะคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าประเภทเดียวกัน รณรงค์ให้ผู้บริโภคตระหนักถึงความสำคัญในการเลือกซื้อ เลือกใช้สินค้าคุณภาพที่ผลิตในประเทศไทย ส่งเสริมให้เกิดการซื้อขายภายในประเทศไทยและผลักดันให้ผลิตภัณฑ์สิ่งทอไทยเติบโตได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน
 
ผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ Chun Woven เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์สิ่งทอไทยที่ได้รับตราเครื่องหมาย Thailand Textiles Tag 2563 จึงเป็นสัญลักษณ์ที่รับประกันได้ว่าผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ของเราเป็นสินค้าที่มีคุณภาพได้รับการยอมรับตามมาตรฐานสากล ทั้งในส่วนของสิ่งทอและสินค้าไลฟ์สไตล์ ทำให้มั่นใจได้ทั้งในด้านคุณภาพและความปลอดภัยในการใช้งาน
 
สอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์สิ่งทอเพิ่มเติมได้ทุกช่องทางออนไลน์ หรือทางโทรศัพท์ที่หมายเลข 0818341335
Share :
Language
Contact Us

Soi Mu Ban Manthana, Lat Luang, Amphoe Phra Pradaeng, Chang Wat Samut Prakan 10130, Thailand

0818341335

admin@chunwovens.com