Chun Woven

ความเป็นมาของเรา

2019

เริ่มต้นแบรนด์ CHUN Woven ด้วยแนวคิด “สร้างกำไรอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์กระเป๋าและเฟอร์นิเจอร์สานจากวัสดุรีไซเคิล ลดการสูญเสียและสร้างมูลค่าให้กับวัสดุที่มียังมีคุณภาพดีจากโรงงานผลิตเชือกรองเท้าแบรนด์ดัง

2020

ขยายการผลิตจากการผลิตด้วยตัวเอง ต่อยอดสู่สินค้าที่สร้างรายได้ให้กับชุมชนท้องถิ่นและสร้างอาชีพเสริมให้กับพนักงานในโรงงาน

2021

Chun Woven เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์สิ่งทอไทยที่ได้รับตราเครื่องหมาย Thailand Textiles Tag 2563 จึงเป็นสัญลักษณ์ที่รับประกันได้ว่าผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ของเราเป็นสินค้าที่มีคุณภาพได้รับการยอมรับตามมาตรฐานสากล

ภาษา
ติดต่อเรา

ซอย หมู่บ้านมัณฑนาลัดหลวง
อำเภอพระประแดง สมุทรปราการ 10130

0639955599

admin@chunwovens.com