CHUN Woven 

กระเป๋าและเฟอร์นิเจอร์สาน
จากเชือกเส้นใยคุณภาพ 

CHUN Woven 

กระเป๋าและเฟอร์นิเจอร์สาน
จากเชือกเส้นใยคุณภาพ 

CHUN Woven 

กระเป๋าและเฟอร์นิเจอร์สาน
จากเชือกเส้นใยคุณภาพ 

CHUN Woven 

กระเป๋าและเฟอร์นิเจอร์สาน
จากเชือกเส้นใยคุณภาพ 

CHUN Woven 

กระเป๋าและเฟอร์นิเจอร์สาน
จากเชือกเส้นใยคุณภาพ 

ข่าวสารและกิจกรรมของเรา

Thailand Textiles Tag สัญลักษณ์ของแบรนด์สิ่งทอคุณภาพ

สิ่งทอไทยเป็นภูมิปัญญาที่สั่งสมและส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น ผลิตภัณฑ์สิ่งทอของไทยจึงได้รับการยอมรับ ...

เส้นใยต้านแบคทีเรียเทรนด์ใหม่แห่งยุค

เส้นใยต้านแบคทีเรียก็เป็นนาโนเทคโนโลยีที่เข้าปรับปรุงเส้นใยให้มีคุณสมบัติพิเศษช่วยยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย คุณสมบัติของเส้นใยต้านแบคทีเรียจะหยุดยั้ง ...

PFC Free คืออะไร ทำไมจึงสำคัญ

สารประกอบ PFOS และ PFOA เป็นที่รู้จักกันในชื่อสารเคมีกลุ่ม perfluorinated (PFCs) เป็นสารเคมีที่ใช้เป็นสารเคลือบป้องกันในอุตสาหกรรมสิ่งทอ ...

เส้นใยรีไซเคิล นวัตกรรมสิ่งทอที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เส้นใยรีไซเคิลนั้นเกิดจากการนำเม็ดพอลิเมอร์ที่ได้จากกระบวนการแปรรูปขวด PET มาขึ้นรูปเป็นเส้นใย...

สิ่งทอปลอดสารต้องห้าม ความใส่ใจเพื่อความยั่งยืน

แม้ว่าในอุตสาหกรรมการผลิตสิ่งทอนั้นการใช้สารเคมีเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่เราสามารถช่วยลดผลเสีย...

ถักทอเส้นใยกระจายรายได้สู่ชุมชน

จากงานสานผืนผ้าและตัดเย็บที่คุณชุนใช้เวลาว่างเป็นงานอดิเรกเมื่อมีออเดอร์เพิ่มมากขึ้น จึงได้ขยายกระบวนการผลิต ...

ภาษา
ติดต่อเรา

ซอย หมู่บ้านมัณฑนาลัดหลวง
อำเภอพระประแดง สมุทรปราการ 10130

0818341335

admin@chunwovens.com