สิ่งทอปลอดสารต้องห้าม ความใส่ใจเพื่อความยั่งยืน

แม้ว่าในอุตสาหกรรมการผลิตสิ่งทอนั้นการใช้สารเคมีเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่เราสามารถช่วยลดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมได้ด้วยความใส่ใจของผู้ผลิตที่ควรเลือกใช้สารเคมีที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง ในปริมาณที่เหมาะสมและหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีที่เป็นสารเคมีต้องห้ามในกระบวนการผลิตสิ่งทอ ที่โรงงานผลิตวัตถุดิบของ Chun Wovens เราให้ความสำคัญและตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต กระบวนการผลิตของเราจะเป็นกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เราใส่ใจในทุกกระบวนการผลิตเพื่อลดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งสิ่งแวดล้อมและด้านสุขภาพให้กับชุมชนรายรอบโรงงาน
 
โรงงานผลิตวัตถุดิบเส้นใยที่ใช้ผลิตสิ่งทอของ Chun Woven เลือกใช้เทคโนโลยีและสารเคมีที่ช่วยสร้างความยั่งยืนต่อสิ่งแวดล้อม โดยปราศสารเคมีต้องห้ามผ่านการรับรอง REACH ของสหภาพยุโรป
 
สำหรับ REACH เป็นกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยสารเคมี ของสหภาพยุโรป ว่าด้วย การจดทะเบียน (Registration) การประเมินความเสี่ยง (Evaluation) การขออนุญาต (Authorization) และการจำกัดการใช้ (Restriction) สารเคมี (Chemicals) ในสหภาพยุโรป ที่ประกาศอย่างเป็นทางการเมื่อ 18 ธันวาคม 2006
 
Chun Woven มีความตั้งใจที่จะผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ โดยเราคำนึงถึงความปลอดภัยตั้งแต่ผู้มีส่วนร่วมในการผลิตไปจนถึงผู้ใช้งาน และก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ด้วยการศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยี สารเคมีในการผลิตให้ทันสมัยและมีคุณภาพ เพราะนอกจากกระบวนการผลิตที่ดีจะเป็นมิตรสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังช่วยพัฒนาคุณภาพของสินค้าได้อย่างยั่งยืนด้วยเช่นเดียวกัน

สอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์สิ่งทอเพิ่มเติมได้ทุกช่องทางออนไลน์ หรือทางโทรศัพท์ที่หมายเลข 0818341335
Share :
ภาษา
ติดต่อเรา

ซอย หมู่บ้านมัณฑนาลัดหลวง
อำเภอพระประแดง สมุทรปราการ 10130

0639955599

admin@chunwovens.com